« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • teetee Salla

  StövelstrumporSAL110

  Design:
  Piia Maria Pekkanen
  Storlek: 22/23 – 26/27 – 33/34 – 42/44 - 46, skaftets längd 18-26,5-36-40-42 cm
  Garnåtgång: teetee Salla,  mörk turkos  (07) eller beige (04) : 100-150-200-250-250 g, (50g /100 m, 80% ull, 20% polyamid, superwash).
  Stickor: Strumpst nr 4 eller enligt handlag.
  Stickfasthet: 22 m i slätst med rätsidan utåt = 10 cm.
  Resårstickning: 2 rm, 2 am. Mönster: Stickas enligt diagr. Förstärkt häl: Varv 1: *lyft 1 m, sticka 1 rm*, upprepa *-*. Varv 2: Lyft 1 m, sticka de resterande m aviga. Upprepa varv 1-2.
  Skaft:
  Lägg löst upp 44-48-56-60-68 m och fördela m jämnt över 4 strumpst = 11-12-14-15-17 m på varje st. Sticka resårst med 2 rm, 2 am runt på st i 3-3,5-4-5-5,5 cm. Sedan stickas det 1 v räta samtidigt som det minskas 1-0-1-0-1 m (= sticka 2 rm tills) i början på sticka I och II = 42-48-54-60-66 m. Fortsätt med mönster enl diagr. Det stickas mönster från och med m nr 1-2-1-2-1 i diagr (från början på v). När skaftet mäter 15-23-32-35-37 cm (inkl. resåren) stickas det 1 v räta och sedan ytterligare 3-3,5-4-5-5,5 cm i resårst med 2 rm, 2 am.
  Häl:
  Sticka 22-24-28-30-34 v med förstärkt häl över de 22-24-28-30-34 m på sticka III och IV. Fördela m över 3 stickor så här: 7-8-9-10-11 m på sticka 1, 7-8-9-10-11 m på sticka 2 och 8-8-10-10-12 m på sticka 3. Nu minskas det för hälen så här (varv 1 = rätsidan): Sticka tills det återstår 1 m på sticka 2, lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över, vänd arb. Lyft 1 m, sticka am tills det återstår 1 m på sticka 2, sticka de 2 följande m aviga tills, vänd arb. Lyft 1 m, sticka tills det återstår 1 m på sticka 2, lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över. Fortsätt minskn så, dvs. det minskas i varje sida medan m-antalet i mitten hålls konstant. När alla m i varje sida har minskats bort fördelas m i mitten över 2 stickor så här: 3-4-4-5-5 m på sticka III och 4-4-5-5-6 m på sticka IV.
  Fot:
  Sticka upp 10-12-13-14-15 m (sticka dessa m räta) längs sidan på hälen med sticka IV, sticka upp 1 m mellan st. Sticka mönster över m på sticka I och II. Sticka upp 1 m mellan st med sticka III och sticka upp 10-11-12-13-14-15 m längs sidan på hälen. Nu minskas det för hälkil i varje sida så här: Sticka slätst med rätsidan utåt över m på sticka IV tills det återstår 2 m, 2 rm tills. Sticka mönster över m på sticka I och II. I början på sticka III: Lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över, sticka 5-6-5-6-5 m i slätst med rätsidan utåt och sticka mönster över de resterande m på st. Fortsätt mönstret från där det avslutades i slutet på sticka II. Fortsätt med mönster över 8-9-11-12-14 m på sticka IV, sticka 5 rm, 2 rm tills. Nu fortsätts det med mönster över alla m så att de m som minskas bort i varje sida stickas i slätst och de resterande m stickas i mönster. Upprepa minskn för kilen i varje sida ovanför varandra på varje v tills det återstår 8-9-11-12-14 m på varje st = totalt 36-42-48-54 m kvar på st. Sticka tills sockan når upp över nageln på lilltån. Nu sätts den 1:a m från sticka I på sticka IV och den sista m från sticka II sätts på sticka III. Minskn för tårna: Fortsätt med mönster samtidigt som det minskas så här: I början på sticka I och III: 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta m över. I slutet på sticka II och IV: Sticka tills det återstår 3 m, 2 rm tills, 1 rm. Upprepa minskn så på vartannat v 3-4-5-6-6 ggr och sedan på varje v tills det återstår totalt 8-10-8-10-8 m på st. Klipp tråden och dra den genom de resterande m, snörp åt och fäst tråden väl.
  Symboler och symbolförklaringar:
  1 rm, sticka rm på rätsidan och am på avigsidan

  1 am, sticka am på rätsidan och rm på avigsidan

  Upprepa rapporten över 6 m och 8 v


  Framställning och kop
  iering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

   

  Produktkod: SAL110