« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Sirdar Smudge

  Damkofta i Smudge

  Storlek: 32/34 - 36/38 - 40/42 - 44/46 – 48/50 – 52/54
  Plaggets mått (övervidd): 92 – 102 – 112 – 118 – 132 – 142 cm
  Längd: 60 – 62 – 66 – 69 – 71 – 73 cm
  Ärmlängd:  46 – 46 – 47 – 48 – 48 – 48 cm
  Garnåtgång: Sirdar Smudge fg 11: 6 – 6 – 7 – 8 – 9 – 9 ny á 100 gr
  (Garnmängden är baserad på angiven stickfasthet och storlek)
  Stickfasthet: 12 m/16 v = 10 x 10 cm i mönstret.
  Stickor: nr 6.  5 [5:6:6:7:7]
  Tillbehör: Knappar 6 [6:7:7:8:8]

  Bakstycke
  Lägg upp 41 [46:50:53:59:64] löst
  Sticka 3 varv rät.
  Följande varv (3rm, öka 1 m) 11 [14:14:15:17:20] ggr, (2rm, öka 1 m) 3 [1:3:3:3:1] ggr, 2rm. =55 [61:67:71:79:85] m.
  Varv 1. 0am [2:1:0:0:2], (1rm + 1 omsl ) 0 [1:1:0:0:1] ggr, * 3am, 1rm + 1 omsl, upprepa fr * till sista 3 [2:1:3:3:2] m, 3am [2:1:3:3:2].
  Varv 2. 3rm [2:1:3:3:2], lyft 1m avig, garnet framför arbeten och samtidigt så släpper man omslagen och det bildas en lång m, *3rm, garnet framför, lyft 1m avigt och släpp omslagen, garnet bakom, upprepa fr * t sista 3 [2:1:3:3:2] m, 3rm [2:1:3:3:2].
  Dessa två varv utgör mönstret. Fortsätt i mönstret tills bakstycket mäter 41 [41:43:45:46:47]cm. Sluta med ett avigt varv

  Ärmhål
  Sticka 3 [3:3:4:4:4] v och minska 1m i början och i slutet av varje varv. 49 [55:61:63:71:77] m
  Fortsätt i mönsterstickning tills ärmhål mäter 19 [21:23:24:25:26]cm. Sluta med ett avigt varv.

  Axlar
  Maska av löst 8 [9:10:10:12:14] m löst i mönstret i början av följ 2 v, 33 [37:41:43:47:49] m.
  Maska av 8 [9:11:11:13:14] m löst i mönstret i början av följ 2 v. 17 [19:19:21:21:21] m.
  Maska av rest 17 [19:19:21:21:21] m löst i mönstret.

  Vänster framstycke
  Lägg upp 23 [26:28:29:32:35] m löst.
  Sticka 3 v rät.
  Nästa varv. 6rm, (öka 1 m, 2rm) 4 [1:2:4:4:1] ggr, (öka 1 m , 3rm) 3 [6:6:5:6:9] ggr. 30 [33:36:38:42:45] m.
  Varv 1. 0am [2:1:0:0:2], (1rm + 1 omsl) 0 [1:1:0:0:1] ggr, * 3am, 1rm +omsl, upprepa fr * tills 6 m kvar, 2am, 4rm.
  Varv 2. 6rm, lägg garnet framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, *3rm,garnet framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, rep fr * tills 3[2:1:3:3:2]  m återstår, 3rm [2:1:3:3:2].
  Dessa 2 varv bildar mönstret. Fortsätt tills framstycket mäter 41 [41:43:45:46:47]cm. Sluta med ett avigt varv.

  Ärmhål
  Varv 1. Sticka 2 m tills, fortsätt i mönstret till varvets slut. 29 [32:35:37:41:44] m.
  Varv 2. Sticka mönstret tills 2 m återstår, sticka dem tills, 28 [31:34:36:40:43] m.
  Sticka 1 [1:1:2:2:2] v och minska 1 m vid ärmhål I varje v 27 [30:33:34:38:41] m.
  Fortsätt utan minskn tills ärmhålet mäter 14 [16:17:18:19:20]cm, Avsluta m ett rät v.

  Hals
  Nästa varv. Maska av 8 [9:9:10:10:10] m löst i mönstret, forts mönstret till varvets slut.19 [21:24:24:28:31] m.
  Sticka 3 v o minska 1 m i halskant varje v. 16 [1:21:21:25:28] m.
  Fortsätt tills ärmhålet mäter 19 [21:23:24:25:26]cm o sluta m ett avigt v. Markera för 6 [6:7:7:8:8] knappar.  Placera den första på kantens 5te v och den 6te 4 varv under övre kant. Fördela de övriga jämnt.

  Axel
  Nästa varv. Maska av 8 [9:10:10:12:14] m löst som mönstret, forts mönstret till v slut. 8 [9:11:11:13:14] m.
  Nästa varv. Mönstret
  Maska av rest 8 [9:11:11:13:14] m löst som mönstret.

  Höger framstycke
  Lägg upp 23 [26:28:29:32:35] m löst.
  Sticka 3 v rät.
  Nästa varv. (3rm, öka 1 m) 3 [6:6:5:6:9] ggr, (2rm, öka 1 m) 4 [1:2:4:4:1] ggr, 6rm. 30 [33:36:38:42:45] m.
  Varv 1 (knapphål). 2rm, garnet framför, 2rm tills, 2am, * 1rm + 1 omsl, 3am, rep fr * tills
  [3:2:0:0:3] m återstår, (1rm + 1 omsl) 0 [1:1:0:0:1] ggr,  am 0 [2:1:0:0:2].
  Varv 2. rm 3 [2:1:3:3:2], * garnet framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, 3rm, rep fr *
  tills 7 m återst, garnet framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, 6rm.
  Varv 3. 4rm, 2am, * 1rm + 1 omsl, 3am, rep fr * till sista 0 [3:2:0:0:3] m, (1rm + 1 omsl) 0 [1:1:0:0:1] ggr,
   am 0 [2:1:0:0:2].
  Varv 4.  Rm 3 [2:1:3:3:2], * garnet framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, 3rm, rep fr *tills 7 m återst, garn framför, lyft 1 m avigt, garnet bakom, 6rm.De sista 2 varven utgör mönstret och rätstickad kant.
  Fortsätt i mönstret tills framstycket mäter 41 [41:43:45:46:47]cm, gör knapphålen så att de stämmer överens med markering för knappar. Sluta med ett avigt varv.

  Ärmhål
  Varv 1. Sticka mönster tills 2 m återstår. Sticka dem tills. 29 [32:35:37:41:44] m.
  Varv 2. 2m tills, sticka mönster till v slut.  28 [31:34:36:40:43] m.
  Fortsätt 1 [1:1:2:2:2] v och minska 1 m vid ärmhål varje v. 27 [30:33:34:38:41] m.
  Fortsätt utan att minska tills ärmhålet mäter 14 [16:17:18:19:20]cm. Sluta med ett avigt v.

  Hals
  Nästa v. Maska av 8 [9:9:10:10:10] m löst i mönstret, forts i mönstret till v slut 19 [21:24:24:28:31] sts
  Nästa v, Mönster.
  Sticka 3 v o minska 1 m i halskant varje v. 16 [18:21:21:25:28] m
  Fortsätt utan att minska tills ämhålet mäter 19 [21:23:24:25:26]cm, sluta med ett avigt v.

  Axel
  Nästa varv. Maska av 8 [9:10:10:12:14] m löst som mönstret, forts mönstret till v slut. 8 [9:11:11:13:14] m.
  Nästa varv. Mönstret
  Maska av rest 8 [9:11:11:13:14] m löst som mönstret.

  Ärmar (2 lika)
  Lägg upp 18 [19:20:21:22:22] m löst, sticka 4 v rät.
  Nästa v. rm till varvets slut o öka 2 m jämnt fördelat. 20 [22:22:24:24:24] m
  Nästa v. am.
  Varv 1. rm.
  Varv 2. am.
  Varv 1 o 2 utgör slätstickning. Fortsätt i slätstickning o öka 1 m i början o slutet av vart 8de [8de:6te;6te:6te:4de] v tills du har  28 [30:34:34:42:28] m. Öka 1 m i början och i slutet av vart 10de [10de:8de:8de:8de:6te] v tills du har 36 [38:42:44:46:48] m. Fortsätt tills ärmen mäter 46 [46:47:48:48:48]cm eller den längd som önskas. Avsluta med ett avigt v.

  Ärmkulle
  Sticka 3 [3:3:4:4:4] v och minska 1 m i början o slutet av varje varv. 30 [32:36:36:38:40] sts.
  Sticka 1 [1:1:0:0:0] v rakt.
  Maska av 4 [4:3:3:3:3] m löst i början av nästa 6 [6:4:4:10:8] v. 6 [8:24:24:8:16] m

  3dje, 4de och 6te storleken.
  Maska av 4 m i början av följande  [4:4:2] v. 8 m.

  Alla sex storlekarna
  Maska av resterande 6 [8:8:8:8:8] sts löst.

  Krage
  Sy ihop axelsömmarna. Från rätsidan plockar du upp jämnt fördelat 10 [11:13:14:14:14] m från höger halskant,
  17 [18:18:19:19:19] m från nacken och 10 [11:13:14:14:14] m från vänster halskant.  37 [40:44:47:47:47] m.

  Nästa varv. Rm 4 [4:4:5:5:5], öka i nästa m, (rm 3 [3:4:4:4:4], öka i nästa m) 7 [4:7:6:6:6] ggr, (rm 0 [4:0:5:5:5], öka i nästa m) 0 [3:0:1:1:1] ggr, rm 4 [4:4:5:5:5]. 45 [48:52:55:55:55] m.
  Varv 1. Rm
  Sticka rätstickning tills kragen mäter 11 cm. Sluta med ett rät varv.

  Nästa varv. rm 8 [7:6:5:5:5], m1, (rm 6 [7:8:9:9:9], m1) 5 ggr, rm 7 [6:6:5:5:5]. 51 [54:58:61:61:61] m.
  Maska av rät och löst.

  Montering
  Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmar. Sy i knappar. Spänn ut till angivna mått, tack med fuktig duk och lå torka. Se banderoll för skötselråd.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 7997