« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Sirdar Baby Bamboo

  KLÄNNINGAR I SNUGGLY BABY BAMBOO DK

  Storlek: 0-6 mån (6-12 mån) 1-2 är (2-3 år) 4-5 år (6-7 år)
  Plaggets mått:
  45(51(56)65(71) cm, omkrets 41(46)51(56)61(66) cm, hel längd 32(36)42(48)58(63) cm
  Garnåtgång: Tvåfärgad klänning: Snuggly Baby Bamboo DK fg 099 2(3)3(4)5(5) 50g nystan, Snuggly Baby Bamboo DK fg 159  1(1)1(1)1(1) 50g nystan. Klänning: Snuggly Baby Bamboo DK fg 088 2(3)3(4)5(6) 50g nystan
  Stickor: nr 4 och 3½ eller enligt handlag
  Stickfasthet: 22 m/28 v i slätst på st nr 4 = 10 cm. Kontrollera stickfastheten noga och byt eventuellt stickor för att uppnå rätt maskantal. Ringa in de maskantal som gäller för din storlek
  Tillbehör: avmaskningsnål
  Förkortning: öhpt (överhoptagningsmaska) = dra den lyfta maskan över den senast stickade

  TVÅFÄRGAD KLÄNNING

  BAKSTYCKE

  Lägg upp 74(80)84(88)100(110) m på stickor 3½.
  Varv 1. Rm.
  Sticka ytterligare 3 v i rätstickning.
  Byt till stickor 4 och fortsätt:
  Varv 1. Rm.
  Varv 2. Am.
  Dessa två varv bildar slätstickning. Fortsätt i slätstickning:
  Sticka 9(43)63(33)27(45) v o minska 1 m i början och slutet av 3:e och vart 2:a(4:e)6:e(6:e)6:e(6:e) följande v. 66(58)62(76)90(94) m.

  Första, andra, fjärde, femte och sjätte storleken
  Sticka 32(6)40(72)64 v o minska i m i början och slutet av vart följande 4:e(6:e)8:e(8:e)8:e v. 50(56)66(72)78 m.

  Alla storlekarna
  Fortsätt rakt tills bakstycket mäter 20(23)28(33)42(46) cm. Sluta med ett avigt v. **

  Raglan
  Maska av 3(3)4(4)5(5) m i början av följande 2 v. 44(50)54(58)62(68) m.
  Varv 1. 2rm, 2rm tills, rm tills 4 m återstår, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta maskan över den senast stickade benämns hädanefter öhpt), 2rm. 42(48)52(56)60(66) m.
  Varv 2. Am.
  Varv 1 o 2 utgör raglan.
  Sticka ytterligare 2(2)2(0)2(2) v.

  Femte storleken
  Sticka 4 v o minska 1 m i början o slutet av första varvet. (58) m.

  Alla storlekarna
  Sticka 4(6)8(10)8(14) v o minska 1 m i början o slutet av nästa och vart följande 0(2a)2a
  (2a)2a(2a) v. 40(42(44)46(50)52 m.
  Maska av resterande m.

  FRAMSTYCKE
  Sticka som Bakstycke fram till **

  Raglan
  Maska av 3(3)4(4)5(5) m i början av följande 2 v. 44(50)54(58)62(68) m.

  Andra, tredje, fjärde, femte och sjätte storleken.
  Varv 1. 2rm, 2rm tills, rm tills 4 m återstår, lyft 1 m, 1rm, öhpt, 2rm. 48(52)56(60)66 m.
  Varv 2. Am.
  Varv 1 o 2 utgör raglan.
  Sticka ytterligare 0(2)0(2)2 v.

  Fjärde och sjätte storleken
  Sticka 2 v o minska 1 m i början o slutet av följande v. 54(64) m.

  Alla storlekarna
  Hals
  Nästa v. [2rm, 2rm tills] 1(0)1(1)1(1) ggr, 7(12)9(9)13(14) rm, vänd, lämna resterande 33(36(39)41(43)46 m på en avm.nål. Fortsätt på dessa 10(12)12(12)16(17) m som följer:
  Nästa v. 2am tills, am till slut. 9(11)11(11)15(16) m.
  Sticka 2(2)2(2)4(4) v o minska 1 m vid raglankant som tidigare på nästa och vart följande 0(1:a)1:a(1:a)3:e(1:a) v. SAMTIDIGT minskar du 1 m i halskant på varje v. 7(8)8(8)10(10) m.
  Sticka 3(3)3(3)5(5) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på nästa och följande 0(2:a)2:a(2:a)2:a(2:a) v. SAMTIDIGT minskar du 1 m i halskant på nästa och vartannat följande v. 4 m.
  Nästa v. 1rm, lyft 1 m, 2 rm tills, öhpt. 2 m.
  Maska av.
  Från rätsidan fortsätt på de resterande 33(36)39(41)43(46) m, maska av 22(24)26(28)26(28) m, rm tills 4(0)4(4)4(4) m återstår, [lyft 1 m, 1rm, öhpt, 2rm] 1(0)1(1)1(1) ggr. 10(12)12(12)16(17) m.
  Nästa v. Am tills 2 m återstår, 2am tills. 9(11)11(11)15(16) m.
  Sticka 2(2)2(2)4(4) v o minska 1 m i halskant på varje v och SAMTIDIGT minska 1 m vid raglankant som tidigare på 0(1:a)1:a(1:a)3:e(1:a)  och vart följande 0(0)0(0)0(2:a) v. 7(8)8(8)10(10) m.
  Sticka 3(3)3(3)5(5) v och minska 1 m i halskant på nästa o vartannat följande v och SAMTIDIGT minska 1 m i raglankant som tidigare på nästa och vart följande 0(2:a)2:a(2:a)2:a(2:a) v. 4 m.
  Nästa v. 3rm tills, 1rm. 2 m.
  Maska av.

  OK
  Lägg upp 28(27)29(34)30(33) m på stickor 3½ med kontrastfärg 159 (om du sticker tvåfärgad klänning), från rätsidan plockar du upp 9(8)8(9)12(11) m längs vänster sida av halsen, 22(24)26(28)26(28)  från framsida av hals, 9(8)8(9)12(11) m längs höger sida av
  halsen, lägg upp 28(27)29(34)30(33) m och plocka upp 39(41)43(45)49(51) m från de 40(42)44(46)50(52) m du maskat av på halsen bak. 135(135)143(159)159(167) m.
  Sticka 4 v rätstickning.
  Varv 1. (avigsidan) *2rm, 2am, upprepa fr * tills 3 m återstår, 3rm.
  Varv 2. 3am, * omsl, lyft 1m, 1rm, öhpt, 2am, upprepa fr * till slut.
  Varv 3. Som Varv 1.
  Varv 4. 3am, * 2rm tills, omslag, 2am, upprepa fr * till slut.
  Varv 5. 2rm, * 2am, 2rm tills, 2am, 2rm, upprepa fr * tills 5 m återstår, 2am, 2rm tills, 1rm. 118(118)125(139)139(146) m.
  Varv 6. 2am, * omsl, lyft 1 m, 1rm, öhpt, 2am, omsl, lyft 1 m, 1rm, öhpt, 1am, upprepa fr * tills 4 m återstår, omsl, lyft 1 m, 1rm, öhpt, 2am.
  Varv 7. * 2rm, 2am, 1rm, 2am, upprepa fr * tills 6 m återstår, 2rm, 2am, 2rm.
  Varv 8. 2am, * 2rm tills, omsl, 2am, 2rm tills, omsl, 1am, upprepa fr * tills 4 m återstår, 2rm tills,  omsl, 2am.
  Varv 9. 2rm, * 2am, 1rm, 2am, 2rm tills, upprepa fr * tills 4 m återstår, 2am, 2rm.
  102(102)108(120)120(126) m.
  Varv 10. 2am, * omsl, lyft 1 m, 1rm, öhpt, 1am, upprepa fr * tills 1 m återstår, 1am.
  Varv 11. 2rm, * 2am, 1rm, upprepa fr * tills 1 m återstår, 1rm.

  Första och andra storleken
  Varv 12 2am. * 2rm tills, 1am, upprepa fr * tills 1 m återstår, 1am. 69 m.

  Tredje, fjärde, femte och sjätte storleken
  Varv 12. 1am, * 1am, 2rm tills, omsl, upprepa fr * tills 2 m återstår, 2am.
  Varv 13. 2rm, * 2am, 1rm, upprepa fr * tills 1 m återstår, 1rm.

  Tredje och fjärde storleken
  Varv 14. 1am, * 1am, lyft 1 m, 1rm, öhpt, upprepa fr * tills 2 m återstår, 2am. 73(81) m.

  Femte och sjätte storleken
  Varv 14. Som Varv 10.
  Varv 15. Som Varv 11.
  Varv 16. 1am, * 1am, 2rm tills, omsl, upprepa fr * till 2 m återstår, 2am.
  Varv 17. Som Varv 11.
  Varv 18. 1am, * 1am, lyft 1 m, 1rm, öhpt, upprepa fr * tills 2 m återstår, 2am. 81(85) m.

  Alla storlekarna.
  Sticka 2 v i rätstickning. Maska av rät.

  MONTERING
  Sy ihop ok och sidsömmar. Spänn ut plagget till angivet mått. Täck med fuktig duk och låt torka. Se banderoll för skötselråd.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 4887