« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Sirdar Baby Bamboo

  TRÖJA OCH JACKA I SNUGGLY BABY BAMBOO DK

  Storlek: 0-6 mån (6-12 mån) 1-2 år (2-3 år) 4-5 år (6-7 år)
  Plaggets mått: övervidd 46(52)56(61)66(72) cm, omkrets 41(46)51(56)61(66) cm, hel längd 24(28)32(38)42(48) cm, ärmens innerlängd  15(17)20(24)29(33) cm
  Garnåtgång: till tröja Snuggly Baby Bamboo DK fg 089 3(4)5(6)7(9) 50 g nystan, till jacka Snuggly Baby Bamboo DK fg 099 3(4)5(6)7(9) 50 g nystan
  Stickor: nr 4 och 3½ eller enligt handlag. Flätsticka.
  Stickfasthet: 22 m/28 v i slätstickning och omvänd slätstickning på st nr 4 = 10 cm. Kontrollera stickfastheten noga och byt eventuellt stickor för att uppnå rätt maskantal. Ringa in de maskantal som gäller för din storlek.
  Tillbehör: Avmaskningsnål. 5(5)5(6)6(6) knappar till jackan.

  TRÖJA


  BAKSTYCKE
  Lägg upp 51(59)63(71)75(79) m på stickor 3½.
  Varv 1. 12(13)15(16)16(18) am, *[1rm, 1am] 3 ggr. 1rm, * 13(19)19(25)29(29) am, [1rm,
  1am] 3 ggr, 1rm, 12(13)15(16)16(18) am. 
  Varv 2. 12(13)15(16)16(18) rm, * [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, * 13(19)19(25)29(29) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16(16)18 rm.
  Upprepa varv 1 o 2 ytterligare 1(0)3(0)3(3) ggr.
  Fortsätt så här:
  Varv 1. 12(13)15(16)16(18) am, * sätt följande 4 m på en flätsticka bakom arbetet,
  1rm, 1am, 1rm och sedan [1am, 1rm] 2 ggr från flätstickans maskor*, 13(19)19(25)29(29) am,  sätt följande 4 m på en flätsticka bakom arbetet,1rm, 1am, 1rm och sedan [1am, 1rm] 2 ggr från flätstickans maskor, 12(13)15(16)16(18) am.
  Varv 2. 12(13)15(16)16(18) rm, * [1am, 1rm] 3 ggr, * 13(19)19(25)29(29) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm.
  Varv 3. 12(13)15(16)16(18) am, *[1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, * 13(19)19(25)29(29) am, [1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, 12(13)15(16)16(18) am.
  Varv 4-9. Upprepa varv 2 o 3 3 ggr.
  Varv 10. 12(13)15(16)16(18) rm, * [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, * 13(19)19(25)29(29) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm.
  Varv 1-10 bildar omvänd slätstickning med flätmönster.
  Upprepa varv 1-10 3(4)4(6)6(7) ggr
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) am, * sätt följande 3 m bakom på en flätsticka, 2am, 2rm tills och sedan från flätstickan 2am tills, 1am, * 13(19)19(25(29)29, upprepa fr * till* 1 gång, 12(13)15(16)16(18) am. 47(55)59(67)71(75) m.
  Nästa v. 14(15)17(18)18(20) rm, 1am, 17(23)23(29)33(33) rm, 1am, 14(15)17(18)18(20) rm.
  Nästa v. 13(14)16(17)17(19) am, 1rm som du plockar upp i bakre maskbågen mellan föregående och följande maska (benämns hädanefter m1), 1am, 1rm, 1am, m1, 15(21)21(27)31(31) am, m1, 1am, 1rm, 1am, m1, 13(14)16(17)17(19) am. 51(59)63(71)75(79) m  .
  Nästa v. 13(14)16(17)17(19) rm, [1am, 1rm] 2 ggr, 1am, 15(21)21(27)31(31) rm, [1am, 1rm] 2 ggr, 1am, 13(14)16(17)17(19) rm.
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) am, m1, 1am, [1rm, 1am] 3 ggr, m1, 13(19)19(25)29(29)
  am, m1, 1am, [1rm, 1am] 3 ggr, m1, 12(13)15(16)16(18) am. 55(63)67(75)79(83) m.
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) rm, [1am, 1rm] 4 ggr, 1am, 13(19)19(25)29(29) rm, (1am, 1rm) 4 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm,
  Nästa v. 10(11)13(14)14(16) am, [1am som du plockar upp i bakre maskbågen mellan föregående och följande maska (benämns hädanefter m1a] 1(0)0(1)1(1) ggr, [1rm, 1am] 6 ggr, 1rm, 9(15)15(21)25(25) am, [1rm,1am] 6 ggr,1rm, [m1a] 1(0)0(1)1(1) ggr, 10(11)13(14)14(16) am. 57(63)67(77)81(85) m.
  Nästa v. 11(11)13(15)15(17) rm, [1am, 1rm] 6 ggr, 1am, 9(15)15(21)25(25) rm, [1am, 1rm] 6 ggr, 1am, 11(11)13(15)15(17) rm.
  Fortsätt som följer:
  Varv 1. 1am, * 1rm, 1am, upprepa fr * till slut.
  Varv 2. *1rm, 1am, upprepa fr * tills 1 m återstår, 1rm.
  Varv 1 o 2 bildar resårstickning.***
  Fortsätt i resår tills bakstycket mäter 24(28)32(38)42(48) cm, sluta med ett avigsides v. **

  Axlar
  Maska av 8(9)9(12)11(12) m i resår i början av följande 2 v. 41(45)49(53)59(61) m.
  Maska av 8(9)10(12)12(13) m i resår i början av följande 2 v. 25(27)29(29)35(35) m.
  Sätt resterande 25(27)29(29)35(35) på en avmaskningsnål.

  FRAMSTYCKE
  Sticka som Bakstycke till ***.
  Fortsätt i resårstickning tills framstycket mäter 21(25)28(34)37(43) cm, sluta med ett avigsides v.

  Hals
  Nästa v. Resår 20(22)23(28)29(31) m, vänd, lämna resterande 37(41)44(49)52(54) m på en avmaskningsnål.
  Fortsätt som följer:
  Nästa v. 2m i resår tills, resår till slut. 19(21)22(27)28(30) m.
  Sticka 3(3)3(3)5(5) v o minska 1 m i halskant på varje v. 16(18)19(24)23(25) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 24(28)32(38)42(48) cm, sluta med ett avigsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 8(9)9(12)11(12) m i resår, resår till slut. 8(9)10(12)12(13) m.
  Nästa v. Resår.
  Maska av resterande maskor i resår.
  Från rätsidan fortsätter du att sticka de 37(41)44(49)52(54) m på avmaskningsnålen, maska av 17(19)21(21)23(23) m i resår, sticka resår till slut. 20(22)23(28)29(31) m.
  Nästa v. Resår tills 2 m återstår, 2m tills. 19(21)22(27)28(30) m.
  Sticka ytterligare 3(3)3(3)5(5) v o minska 1 m i halskant på varje v. 16(18)19(24)23(25) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 24(28)32(38)42(48) cm, sluta med ett rätsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 8(9)9(12)11(12) m i resår, resår till slut. 8(9)10(12)12(13) m.
  Nästa v. Resår.
  Maska av resterande m i resår.

  ÄRMAR (2 LIKA)
  Lägg upp 33(33)35(35)37(39) m på stickor 3½.
  Varv 1. 13(13)14(14)15(16) am, [1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, 13(13)14(14)15(16) am.
  Varv 2. 13(13)14(14)15(16) am, [1am, 1rm] 3 ggr, 1 am, 13(13)14(14)15(16) rm.
  Varv 1 o 2 bildar omvänd slätstickning med flätmönster
  Upprepa v 1 o 2 ytterligare 2(0)0(0)2(2) ggr.
  Varv 1. 13(13)14(14)15(16) am, sticka som * till* på varv 1 på bakstycket, 13(13)14(14)15(16) am
  Varv 2. 13(13)14(14)15(16) rm, sticka som * till* på varv 2 på bakstycket, 13(13)14(14)15(16) rm.
  Med början på varv 3 i mönstret på bakstycket, öka 1 m i början och slutet av 1:a(3:e)3:e(3:e)3:e(1:a) v  och vart följande 8:e(6:e)6:e(4:e)6:e(6:e) v till 39(41)43(39)55(53) m och sticka ökningarna i omvänd slätstickning.
  Öka 1 m I början o slutet av vart följande 10:e(8:e)8:e(6:e)8:e(8:e) v tiill 41(45)49(55)59(63) m och sticka ökningarna I omvänd slätstickning.
  Sticka 1 v rakt.
  Nästa v. 17(19)21(24)26(28) m, sätt följande 3 m bakom på en flätsticka, 2am, 2rm tills sedan 2am tills, 1 am från flätstickan, 17(19)21(24)26(28) am. 39(43)47(53)57(61) m.
  Nästa v. 19(21)23(26)28(30) rm, 1am, 19(21)23(26)28(30) rm.
  Nästa v. 18(20)22(25)27(29) am, m1, 1am, 1rm, 1am, m1, 18(20)22(25)27(29) am. 41(45)49(55)59(63) m.
  Nästa v. 18(20)22(25)27(29) rm, [1am, 1rm] 2 ggr, 1am, 18(20)22(25)27(29) rm.
  Nästa v. 17(19)21(24)26(28) am, m1, 1am, [1rm, 1am] 3 ggr, m1, 17(19)21(24)26(28) am. 43(47)51(57)61(65) m.
  Nästa v. 17(19)21(24)26(28) rm, [1am, 1rm] 4 ggr, 1am, 17(19)21(24)26(28) rm.

  Ärmkulle
  Nästa v. Maska av 2(3)3(3)3(3) m, 12(13)15(18)20(22) am, [1rm, 1am] 6 ggr, 1rm, 15(17)19(22)24(26) am. 41(44)48(54)58(62) m.
  Nästa v. Maska av 2(3)3(3)3(3) m, 23(13)15(18)20(22) rm, [1am, 1rm] 6 ggr, 1am, 13(14)16(19)21(23) rm. 39(41)45(51)55(59) m.
  Nästa v. Maska av 3(3)3(3)3(4) m, 1(0)0(1)1(0) am, [1rm, 1am] 17(18)20(23)25(27) ggr,
  0(1)1(0)0(0) rm, 0(0)0(1)0(0) am. 36(38)42(48)52(55) m.
  Nästa v. Maska av 3(3)3(3)3(4) m i resår,1(0)01(1)0 rm, [1am, 1rm] 15(17)19(21)23(25) ggr, 1(0)0(1)1(0) am. 33(35)39(45)49(51) m.
  Dessa 2 v bildar resår.
  Maska av 3(3)3(3)3(4) m i resår I början av följande 8(6)2(6)2(10) v. 9(17)33(27)43(11) m.

  Andra, tredje, fjärde o femte storleken
  Nästa v. Maska av 4 m i början av följande 2(6)4(8) v. 9(9)11(11) m.

  Alla storlekarna
  Maska av resterande 9(9)9(11)11(11) m i resår.

  HUVA
  Sy sidsömmar. Med stickor 4 lägg upp 24(24)25(25)27(27) m, från rätsidan och med samma sticka och garn sticker du de 25(27)29(29)35(35) m från avmaskningsnålen, lägg upp 24(24)25(25)27(27) m. 73(75)79(79)89(89) .
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Rm.
  Nästa v. Am.
  De 2 sista v bildar slätstickning. Fortsätt i slätstickning tills huvan mäter 16(17)18(19)20(21) cm, sluta med ett avigsides v.

  Kulle
  Nästa v. Maska av 24(25)26(26)30(30) m, 24(24)26(26)28(28) rm, maska av 24(25(26)26(30)30 m. Från rätsidan sticka de resterande 25(25)27(27)29(29) m i rm.
  Fortsätt rakt i slätstickning tills huvan mäter 10(11)11(12)13(13) cm från avmaskningen, sluta med ett avigsides v. Maska av. Sy ihop huvans sidor med kullen.

  Kant huva
  Från rätsidan och med stickor 3½ plocka upp 34(36)36(39)43(45) m jämnt längs huvans högra sida, 26(26)28(31)31(32) m från de avmaskade 25(25)27(27)29(29) m på kullen och 34(36)38(39)43(45) m längs huvans vänstra sida. 94(98)104(109)118(122) m.
  Varv 1. Rm.
  Sticka ytterligare 3 v i rm. Maska av rät.

  MONTERING
  Vik ärmarna dubbelt längs med och placera vecket mot axelsömmen, sy fast ärmarna ca 10(11)12(13)14(15) cm ner från axelsöm. Sys sid- och ärmsömmar. Placera huvans kanter  mot mitten på halsen fram och sy fast huvan. Spänn ut plagget till angivet mått. Täck med fuktig duk och låt torka.Se banderoll för skötselråd.


  JACKA


  BAKSTYCKE
  Sticka som bakstycke tröja till **.

  Axlar
  Maska av 9(10)10(13)13(14) m i resår i början av följande 2 v. 39(43)47(51)55(57) m.
  Maska av 9(10)11(13)13(14) m i resår i början av följande 2 v. 21(23)25(25)29(29) m.
  Lämna resterande m på en avmaskningsnål.
   
  VÄNSTER FRAMSTYCKE
  Lägg upp 26(27)31(34)38(40) m på stickor 4.
  Varv 1. 12(13)15(16)16(18) am, [1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, 7(7)9(11)15(15) am.
  Varv 2. 7(7)9(11)15(15) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm.
  Upprepa v 1 o 2 ytterligare 1(0)3(0)3(3) ggr
  Fortsätt som följer:
  Varv 1. 12(13)15(16)16(18) am, sätt följande 4 m bakom på en flätsticka, 1rm, 1am och sedan [1am, 1rm] 2 ggr fr flätstickan, 7(7)9(11)15(15) am.
  Varv 2. 7(7)9(11)15(15) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm.
  Varv 3. 12(13)15(16)16(18) am, [1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, 7(7)9(11)15(15) am.
  Varv 4-9. Upprepa v 2 och 3 3 ggr.
  Varv 10. 7(7)9(11)15(15) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 12(13)15(16)16(18) rm.
  Varv 1-10 bildar omvänd slätstickning med flätmönster.
  Upprepa v 1-10 ytterligare 3(4)4(6)6(7) ggr.
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) am, sätt följande 3 m på en flätsticka bakom, 2am, 2rm tills och sedan 2am tills, 1am från flätstickan, 7(7)9(11)15(15) am. 24(25)29(32)36(38) m.
  Nästa v. 9(9)11(13)17(17) rm, 1am, 14(15)17(18)18(20) rm.
  Nästa v. 13(14)16(17)17(19) am, m1, 1am, 1rm, 1am, m1, 8(8)10(12)16(16) am.
  26(27)31(34)38(40) m.
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) am, m1, 1am, [1rm, 1am] 3 ggr, m1, 7(7)9(11)15(15) am. 28(29)33(36)40(42)m.
  Nästa v. 7(7)9(11)11(15) rm, [1am, 1rm] 4 ggr, 1am, 12(13915(16)16(18) rm.
  Nästa v. 10(11)13(14)14(16) am,[m1a] 1(0)0(1)1(1) ggr, [1rm, 1am] 6 ggr, 1rm, 5(5)7(9)13(13) am. 29(29)33(37)41(43) m.
  Nästa v. 5(5)7(9)13(13) rm, [1am, 1rm] 6 ggr, 1am, 11(11)13(15)15(17) rm.
  Fortsätt så här:
  Börja med varv1 i resår och fortsätt tills framstycket mäter 20(24)27(33)37(43) cm,
  Sluta med ett rätsides v.

  Hals
  Nästa v. Maska av 6(5)7(7)9(9) m i resår, resårstickning till slut. 23(24)26(30)32(34) m.
  Sticka 5(4)5(4)6(6) v o minska 1 m i halskant på varje v. 18(20)21(26)26(28) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 24(28)32(38)42(48) cm, sluta med ett avigsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 9(10)10(13)13(14) m i resår, resårstickning till slut. 9(10)11(13)13(14) m.
  Nästa v. Resår.
  Maska av resterande m i resår.

  HÖGER FRAMSTYCKE
  Lägg upp 26(27)31(34)38(40) m på stickor 4.
  Varv 1. 7(7)9(11)15(15) am, [1rm, 1am] 3 ggr, 1rm, 12(13)15(16)16(18) am.
  Varv 2. 12(13)15(16)16(18) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 7(7)9(11)15(15) rm.
  Upprepa v 1 o 2 ytterligare 1(0)3(0)3(3) ggr
  Fortsätt så här:
  Varv 1. 7(7)9(11)15(15) am,sätt följande 4 m på en flätsticka bakom, 1rm, 1am, 1rm därefter [1am, 1rm] 2 ggr från flätstickan, 12(13)15(16)16(18) am.
  Varv 2. 12(13)15(16)16(18) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 7(7)9(11)15(15) rm.
  Varv 3. 7(7)9(11)15(15) am, [1rm, 1am], 3 ggr, 1rm, 12(13)15(16)16(18) am.
  Varv 4-9. Upprepa v 2 o 3 ytterligare 3 ggr.
  Varv 10. 12(13)15(16)16(18) rm, [1am, 1rm] 3 ggr, 1am, 7(7)9(11)15(15) rm.
  Varv 1-10 bildar flätmönster och omvänd slätstickning.
  Upprepa v 1-10 ytterligare 3(4)4(6)6(7) ggr.
  Nästa v. 7(7)9(11)15(15) am, sätt följande 3 m bakom på en flätsticka, 1am, 2rm tills, sedan 2am tills, 1am från flätstickan, 12(13)15(16)16(18) am. 24(25)19(32)36(38) m.
  Nästa v. 14(15)17(18)18(20) rm, 1am, 9(9)11(13)17(17) rm.
  Nästa v. 8(8)10(12)16(16) am, m1, 1am, 1rm, 1am, m1, 13(14)16(27)17(19) am. 26(27)31(34)38(40) m.
  Nästa v. 13(14)16(17)17(19) rm, [1am, 1rm] 2 ggr, 1am, 8(8)10(12)16(16) rm.
  Nästa v. 7(7)9(11)15(15) am, m1, 1am, [1rm, 1am] 3 ggr, m1, 12(13)15(16)16(18) am. 28(29)33(36)40(42) m.
  Nästa v. 12(13)15(16)16(18) rm, [1am, 1rm] 4 ggr, 1am, 7(7)9(11)15(15) rm.
  Nästa v. 5(5)7(9)13(13) am, [1rm, 1am] 6 ggr, 1rm, [m1 avigt]1(0)0(1)1(1) ggr, 10(11)13(14)14(16) am. 29(29)33(37)41(43) m.
  Nästa v. 11(11)13(15)15(17) rm, [1am, 1rm] 6 ggr, 1am, 5(5)7(9)13(13) rm.
  Fortsätt så här:
  Börja med Varv 1 i resårstickning och fortsätt tills framstycket mäter 20(24)27(33)37(43) cm, sluta med ett avigsides v.

  Hals
  Nästa v. Maska av 6(5)7(7)9(9) m i resår, resårstickning till slut. 23(24)26(30)32(34) m.
  Sticka 5(4)5(4)6(6) v ioch minska 1 m i halskant varje v. 18(20)21(26)26(28) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 24(28)32(38)42(48) cm, sluta med ett rätsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 9(10)10(13)13(14) m i resår, resårstickning till slut. 9(10)11(13)13(14) m.
  Nästa v. Resår.
  Maska av resterande m i resår.

  ÄRMAR (2 LIKA)
  Sticka ärmar som på tröja.

  HUVA
  Sy axelsömmar. Lägg upp 26(26)27(27)30(30) m på stickor 4, från rätsidan och med samma sticka och garn, sticka de 21(23)25(25)29(29) maskorna på avmaskningsnålen i nacken, lägg upp 26(26)27(27)30(30) m. 73(75)79(79)89(89) m.
  Börja med ett avigt v och sticka slätstickning tills huvan mäter 16(17)18(19)20(21) cm, sluta med ett avigsides v.

  Kulle
  Sticka som på tröjans huva.

  Kant huva
  Sticka som på tröja.

  VÄNSTER FRAMKANT
  Från rätsidan, med stickor 3½ och från halskanten plocka upp jämnt fördelat längs framkanten  54(62)68(78)86(98) m.
  Varv 1. Rm.
  Detta varv bildar rätstickning.
  Varv 2. 2(2)3(3)2(3) rm, lägg upp 1 m, [10(12)13(12)14(16) rm, maska av 1 m] 4(4)4(5)5(5) ggr, 2(2)3(3)2(3) rm.
  Varv 3. 3(3)4(4)3(4) rm, lägg upp 1 m, [11(13)14(13)15(17) rm, lägg upp 1 m] 4(4)4(5)5(5) ggr, 2(2)3(3)2(3) rm.
  Varv 4. Rm.
  Maska av rät.

  HÖGER FRAMKANT
  Från rätsidan, med stickor 3½ och från nederkanten plocka upp jämnt fördelat längs framkanten 54(62)68(78)86(98) m.
  Sticka 4 v i rätstickning. Maska av rät.

  MONTERING
  Vik ärmarna dubbelt längs med o placera vecket mot axelsömmen, sy fast ärmarna ca 10(11)12(13)14(15) cm ned från axeln. Sy sid- och ärmsömmar. Placera ändarna på huvans kanter halvvägs över framkanterna, sy fast huvan jämnt. Sy fast knappar. Spänn ut plagget till angivet mått. Tack med fuktig duk och låt torka. Se banderoll för skötselråd.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 4891