« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Hayfield Sundance

  TOPPAR I HAYFIELD SUNDANCE DK

  Storlek: 24/26(28/30)32/34(36/38)40/42(44/46)
  Plaggets mått: övervidd 71(80)91(102)111(122) cm, längd 48(56)60(62)66(69) cm, ärmlängd 33(41)46(46)47(48) cm (lång), 22(28)30(30)31(32) cm (¾)
  Garnåtgång: Topp med lång ärm i Hayfield Sundance dk fg 501 (fg1): 2(3)4(4)5(5) ny á 100 gr, kontrastfärg 506 (fg2): 2(2)2(2)3(3) ny á 100 gr.
  Topp med ¾ ärm i Hayfield Sundance dk fg 506 (fg1): 2(3)3(3)4(4) á 100 gr, kontrastfärg 502 (fg2): 1(2)2(2)3(3) ny á 100 gr. Garnmängden är baserad på angiven stickfasthet och storlek.
  Stickor: 3½ och 4
  Stickfasthet: 22 m/28 v = 10 cm
  Tillbehör: Avmaskningsnål. 6 knappar.

  LÅNGÄRMAD TOPP

  BAKSTYCKE

  Lägg upp 90(108)124(136)146(158) m på stickor 3½
  Varv 1. Rm.
  Detta varv bildar rätstickning. Sticka ytterligare 1 v i rätstickn. Fortsätt i rätstickning så här:
  Sticka 32(32)36(36)40(21) v o     minska 1 m i början och slutet av 1:a och vart följande 18:e(12:e)10:e(10:e)10:e(19:e) v. 86(102)116(128)128(152) m.
   
  Sjätte storleken
  Sticka 19 v och minska 1 m i början o slutet av 12:e v. 150 m.

  Alla storlekarna
  Byt till stickor 4 och fortsätt:
  Varv 1. fg2, [2rm tills] 0(0)0(0)1(0) ggr, rm till sista 0(0)0(0)2(0) m, [2rm tills] 0(0)0(0)1(0) ggr. 86(102)116(128)136(150) m.
  Varv 2. Am.
  Varv 3. Rm.
  Varv 4. Am.
  Varv 3 o 4 bildar slätstickning. Fortsätt i slätstickning och ränder 4 v i fg1 växelvis med 4 v i fg2.

  Första, andra, tredje, fjärde o sjätte storleken
  Sticka 37(73)41(41)85 v o minska 1 m i början o slutet av vart följande 18:e(12:e)10:e(10:e)12:e v. 80(88)106(118)(134) m.

  Femte storleken
  Sticka 7 v o minska 1 m i början o slutet av 7:e varvet. 134 m.

  Första, tredje, fjärde och femte storleken
  Sticka 20(36)36(72) v o minska 1 m i början o slutet av vart följande 20:e(12:e)12:e(12:e) v. 78(100)112(122) m. **

  Alla storlekarna
  Fortsätt rakt tills bakstycket mäter 46(54)58(60)64(67) cm, sluta med ett avigsides v.

  Hals
  Nästa v. 21(25(30)35(40(44) rm, vänd, lämna resterande 57(63)70(77)82(90) m på en avmaskningsnål. Fortsätt så här:
  Nästa v. 2am tills, am till slut. 20(24)29(34)39(43) m.
  Nästa v. Rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 19(23)28(33)38(42) m.
  Fortsätt rakt tills bakstycket mäter 48(56)60(62)66(69) cm, sluta med ett avigsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 4(5)7(8)9(10) m, rm till slut. 15(18)21(25)29(32) m.
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Maska av 5(6)(8)9(10) m, rm till slut. 10(12)14(17)20(22) m
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)10(11) m, rm till slut. 5(6)7(9)10(11) m.
  Nästa v. Am.
  Maska av resterande m.
  Från rätsidan fortsätt på maskorna på nålen, sätt 36(38)40(42)42(46) m på en avmaskningsnål, sticka resterande 21(25)30(35)40(44) rm till slut.
  Nästa v. Am tills 2 m kvar, 2am tills. 20(24(29)34(39)43 m.
  Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 19(23)28(33)38(42) m.
  Fortsätt rakt tills bakstycket mäter 48(56)60(62)66(69) cm, sluta med ett rätsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 4(5)7(8)9(10) m, am till slut. 15(18)21(25)29(32) m.
  Nästa v. Rm.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)9(10) m, am till slut. 10(12)14(17(20(22) m.
  Nästa v. Rm.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)10(11) m, am till slut. 5(6)7(9)10(11) m.
  Nästa v. Rm.
  Maska av resterande m.

  FRAMSTYCKE
  Sticka som bakstycket till **.

  Alla storlekarna
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 43(50)53(55)58(61) cm, sluta med ett avigsides v.

  Hals
  Nästa v. 26(31)37(42)47(53) rm, vänd, lämna resterande 52(57)63(70(75)81 m på en avmaskningsnål. Fortsätt på de 26(31)37(42)47(53) m så här:
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 25(30)36(41)46(52) m.
  Sticka 3(3)3(3)3(5) v o minska 1 m i halskant på varje v. 22(27)33(38)43(47) m.
  Sticka 5(7)9(9)9(9) v o minska 1 m i halskant på nästa och vartannat följande v. 19(23)28(33)38(42) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 48(56)60(62)66(69) cm, sluta med ett avigsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 4(5)7(8)9(10) m, rm till slut. 15(18)21(25)29(32) m.
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)9(10) m, rm till slut. 10(12)14(17(20(22) m.
  Nästa v. Am.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)10(11) m. rm till slut. 5(6)7(9)10(11) m.
  Nästa v. Am.
  Maska av resterande m.
  Från rätsidan fortsätt på de resterande 52(57)63(70(75)81 m, sätt 26(26)26(28)28(28) m på en avmaskningsnål, återför garnet till de resterande 26(31)37(42)47(53) m och sticka rm till slut.
  Nästa v. Am.
  Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 25(30)36(41)46(52) m.
  Sticka 3(3)3(3)3(5) v o minska 1 m i halskant på varje v. 22(27)33(38)43(47) m.
  Sticka 5(7)9(9)9(9) v o minska 1 m i halskant på nästa och vartannat följande v. 19(22)23(33)38(42) m.
  Fortsätt rakt tills framstycket mäter 48(56)60(62)66(69) cm, sluta med ett rätsides v.

  Axel
  Nästa v. Maska av 4(5)7(8)9(10) m, am till slut. 15(18)21(25)29(32) m.
  Nästa v. Rm.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)9(10) m, am till slut. 10(12)14(17)20(22) m.
  Nästa v. Rm.
  Nästa v. Maska av 5(6)7(8)10(11) m, am till slut. 5(6)7(9)10(11) m.
  NNästa v. Rm.
  Maska av resterande m.

  ÄRMAR (2 lika)
  Lägg upp 46(50)52(56)58(60) m på stickor 3½
  Sticka 34(34)38(38)42(42) v i rätstickning.
  Byt till stickor 4 och fortsätt:
  Med fg2 sticka 4 v i slätstickn.
  Fortsätt i slätstickn med ränder som på bakstycket så här:
  Öka 1 m i början o slutet av nästa och vart följande 10:e(10:e)8:e(8:e)6:e(4:e) v till 54(60)76(80)88(66) m.

  Första, andra och sjätte storleken
  Öka 1 m i början o slutet av vart följande 12:e(12:e)6:e v till 58(66)92 m.

  Alla storlekarna
  Fortsätt rakt tills ärmen mäter 33(41)46(46)47(48) cm, sluta med ett avigsides v.

  Ärmkulle
  Maska av 3(4)3(3)3(3) m i början av följande 8(10)8(4)6(2) v. 34(26)52(68)70(86) m.
  Maska av 4 m i början av följande 6(4)10(14)14(18) v. 10(10)12(12)14(14) m.

  KANT BAK
  Från rätsidan, med stickor 3½ och fg1, plocka upp 9 m jämnt från höger sida av nacken, sticka de 36(38)40(42)42(46) m på avmaskningsnålen, plocka upp 9 m jämnt från vänster sida av nacken. 54(56)58(60)60(64) m.
  Sticka 10 v i rätstickning. Maska av rät.

  KANT FRAM
  Från rätsidan med stickor 3½ och fg1, plocka upp 15(18)20(20)22(22) m jämnt från vänster sida av halsen, sticka de 26(26)26(28)28(28) m på avmaskningsnålen, plocka upp 15(18)20(20)22(22) m jämnt från höger sida av halsen. 56(62)66(68)72(72) m.
  Sticka 10 v i rätstickning. Maska av rät.

  AXELKANT VÄNSTER FRAM
  Från rätsidan med stickor 3½ och fg1 plocka upp 19(23)28(33)38(42) m jämnt längs vänster axel och 5 m längs nacken. 24(28)33(38)43(47) m. Sticka 4 v i rätstickning,
  Nästa v. 4(4)3(4)3(3) rm, maska av 1 m, [5(7)10(12)15(17) rm, maska av 1 m] 2 ggr, 4rm.
  Nästa v. 5rm, lägg upp 1 m, [6(8)11(13)16(18) rm, lägg up 1 m] 2 ggr, 4(4)3(4)3(3) rm.
  Sticka 4 v rätstickning. Maska av rät.

  AXELKANT HÖGER FRAM
  Från rätsidan med stickor 3½ och fg1 plocka upp 5 m jämnt längs halskanten och 19(23)28(33)38(42) m jämnt längs höger axel. 24(28)33(38)43(47) m.
  Sticka 4 v i rätstickning.
  Nästa v. 4rm, maska av 1 m, [5(7)10(12)15(17) rm, maska av 1 m] 2 ggr, 4(4)3(4)3(3) rm
  Nästa v. 5(5)4(5)4(4) rm, lägg upp 1 m, [6(8)11(13)16(18) rm, lägg upp 1 m] 2 ggr, 5rm.
  Sticka 4 v rätstickning. Maska av rät.

  AXELKANT VÄNSTER BAK
  Från rätsidan med stickor 3½ och fg1 plocka upp 5 m jämnt längs halskant och 19(23)28(33)38(42) m längs vänster axel. 24(28)33(38)43(47) m.
  Sticka 10 v rätstickning. Maska av rät.

  AXELKANT HÖGER BAK
  Från rätsidan med stickor 3½ och fg1 plocka upp 19823)28(33)38(42) m jämnt längs höger axel och 5 m längs halskant. 24(28)33(38)43(47) m.
  Sticka 10 v rätstickning. Maska av rät.

  MONTERING
  Placera främre axelkanter över bakre axelkanter och sy fast vid ärmhål. Vik ärmarna dubbla längs med, placera vecket mot axelsöm och sy fast ärmen ca 15(17)19(21)23(24) cm ner från axel. Sys sid- och ärmsömmar. Sy fast knappar. Spänn ut plagget till angivet mått. Täck med fuktig duk och låt torka. Se banderoll för skötselråd.


  TOPP MED ¾ ÄRM

  Bakstycke och framstycke stickas som topp med lång ärm

  ÄRMAR (2 lika)
  Lägg upp 46(50)52(56)58(60) m på stickor 3½ med fg1.
  Sticka 34(34)38(38)42(42) v i rätstickning. Byt till stickor 4 och fg2. Sticka 4 v i slätstickning.
  Sticka slätstickning med ränder som på bakstycket.
  Öka 1 m i början o slutet av vart följande 4:e(4:e)2:a(2:a)2.a(2:a) v till 54(54)56(60)78(80) m.
  Öka 1 m i början och slutet av vart följande 6:e(6:e)4:e(4:e)4:e(4:e) v till 58(66)76(80)88(92) m.
  Fortsätt rakt tills ärmen mäter 22(28)30(30)31(32) cm, sluta med ett avigsides v.

  Ärmkulle som topp med lång ärm.

  Axelkanter, vänster och höger fram och bak som topp med lång ärm.

  Montering som topp med lång ärm.


  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 8144