« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Baby Cashmere Merino Silk DK

  Tröjor och koftor i Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK

  Storlek: 0-6mån(6-12mån)1-2år(2-3år)
  Barnets omkrets: 41(46)51(56) cm
  Plaggets mått: Omkrets: 45(50)55(61) cm, hel längd: 24(28)32(38) cm, ärmens innerlängd: 15(17)20(24) cm
  Garnåtgång: Sublime Baby Cashmere Merino Silk DK till modell 2 färg 573: 3(3)4(5) nystan, till modell 3 färg 629: 3(3)4(5) nystan, till modell 4 färg 628: 3(3)4(5) nystan, till modell 5 färg 276: 3(3)4(5) nystan.
  Stickor: nr 3½ och 4 eller enligt handlag
  Tillbehör: 3 st knappar till modell 2 och 4(4)5(5) st knappar till modell 4 och 5
  Stickfasthet: 22 m och 28 v i slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm, 22 m och 16 v med sicksack-mönster på st nr 4 = 10 x 5 cm 

  MODELL 2
   

  Bakstycke
  Lägg upp 49(55)61(67) m på st nr 3½ och sticka 4 v i rätst. Byt till st nr 4 och fortsätt med mönster så här: Varv 1: Sticka rm. Varv 2: Sticka am. Varv 3-6: Upprepa varv 1-2 ytterligare 2 ggr. Varv 7 (och alla följande udda varv): Sticka rm. Varv 8: Sticka 9(2)5(8) am, 1 rm, *9 am, 1 rm*, upprepa *-* tills det återstår 9(2)5(8) m, sticka 9(2)5(8) am. Varv 10: Sticka 0(1)4(7) am, 1(3)3(3) rm, *7 am, 3 rm*, upprepa *-* tills det återstår 8(1)4(7) m, sticka 7(1)4(7) am, 1(0)0(0) rm. Varv 12: Sticka 2(5)0(1) rm, 5(5)3(5) am, *5 rm, 5 am*, upprepa *-* tills det återstår 2(5)8(1) m, sticka 2(5)5(1) rm, 0(0)3(0) am. Varv 14: Sticka 0(0)0(2) rm, 0(0)2(3) am, 0(2)3(3) rm, 0(1)1(1) am, *3 rm, 3 am, 3 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 9(2)5(8) m, sticka 3(2)3(3) rm, 3(0)2(3) am, 3(0)0(2) rm. Varv 16: Sticka 0(0)1(0) am, 0(1)3(0) rm, 1(3)3(0) am, *3 rm, 1 am, 3 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 8(1)4(7) m, sticka 3(0)0(3) rm, 1(0)0(1) am, 3(1)3(3) rm, 1(0)1(0) am. Varv 18: Sticka 2(5)0(1) am, 5(5)3(5) rm, *5 am, 5 rm*, upprepa *-* tills det återstår 2(5)8(1) m, sticka 2(5)5(1) am, 0(0)3(0) rm. Varv 20: Sticka 3(6)0(2) am, 3(3)2(3) rm, *7 am, 3 rm*, upprepa *-* tills det återstår 3(6)9(2) m, sticka 3(6)7(2) am, 0(0)2(0) rm. Varv 22: Sticka 4(7)0(3) am, *1 rm, 9 am*, upprepa *-* tills det återstår 5(8)1(4) m, sticka 1 rm, 4(7)0(3) am. Upprepa varv 1-22. När arb mäter 18(22)26(31) cm stickas det ytterligare 8(8)8(10) v med mönster. På följande v sätts de mittersta 11(13)17(17) m på en tråd till hals och var sida stickas för sig. Fortsätt mönstret som förut samtidigt som det minskas 1 m mot mitt bak till hals på varje v 3 ggr = 16(18)19(22) m kvar på st. Sticka ytterligare 5 v med mönster. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll. OBS: När det återstår 16(18)19(22) m på st stickas det 2 v rakt upp. Byt till st nr 3½ och sticka 6 v i rätst. Maska av.

  Framstycke
  Lägg upp och sticka som bakst tills arb mäter 18(22)26(31) cm. På följande v sätts de mittersta 5(7)11(11) m på en tråd till hals och var sida stickas för sig. Fortsätt mönstret som förut samtidigt som det minskas 1 m mot mitt fram till hals på varje v 2 ggr och sedan på vartannat v 4 ggr = 16(18)19(22) m kvar på st. Sticka ytterligare 4(4)4(6) v med mönster. Byt till st nr 3½ och sticka 2 v i rätst. På följande v avm det för knapphål så här: *Sticka 4(5)5(6) rm, 1 omslag, 2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, sticka de resterande m räta. Sticka ytterligare 3 v i rätst. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll. OBS: När det återstår 16(18)19(22) m på st stickas det ytterligare 7(7)7(9) v med mönster. Maska av.

  Ärmar
  Lägg upp 31(31)33(33) m på st nr 3½ och sticka 4 v i rätst. Byt till st nr 4 och fortsätt med slätst. Samtidigt på det 5:e v i slätst ökas det 1 m i varje sida. Upprepa ökn i varje sida på vart 8:e(4:e)4:e(4:e) v 2(3)2(3) ggr och sedan på vart 10:e(6:e)6:e(6:e) v tills det är 39(45)49(53) m på st. När ärmen mäter 15(17)20(24) cm avm det i varje sida för ärmkullen på vartannat v 2(3)2(3) m 2(5)1(6) ggr och 3(4)3(4) m 4(1)6(1) ggr = 7(7)9(9) m kvar på st. Maska av de resterande m. Sticka den andra ärmen lika.

  Halskant
  Sy höger axelsöm. Sticka upp m från rätsidan längs halsen på st nr 3½ så här: Sticka upp 5 m längs sidan på kanten längs axeln, 12(12)12(14) m längs vänster sida av halsen fram, sticka m från tråden mitt fram räta, sticka upp 14(14)14(16) m längs höger sida av halsen fram, 8 m längs höger sida av halsen bak, sticka m från tråden mitt bak räta, sticka upp 5 m längs vänster sida av halsen bak och 5 m längs sidan på kanten längs axeln = 65(69)77(81) m. Sticka 2 v i rätst. På följande v avm det för knapphål så här: Sticka rm tills det återstår 3 m, 1 omslag, 2 rm tills, 1 rm. Sticka ytterligare 3 v i rätst. Maska av.

  Montering
  Lägg kanten längs vänster axel fram ovanpå kanten längs vänster axel bak och sy ihop längs sidan. Sy i ärmarna längs ca 10(11)12(13) cm på varje sida om axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

   

  MODELL 3


  Bakstycke
  Lägg upp och sticka som bakst på modell 2 tills det har stickats 22 v med mönster. Upprepa varv 1-22 ytterligare 1 gång. Fortsätt med slätst. När arb mäter 24(28)32(38) cm maskas det av. Sätt 1 märke på varje sida om de mittersta 17(19)23(23) m (= hals) = 16(18)19(22) m längs varje axel.

  Framstycke
  Lägg upp och sticka som framst på modell 2 tills det har stickats 22 v med mönster. Upprepa varv 1-22 ytterligare 1 gång. Fortsätt med slätst. När arb mäter 16(19)22(27) cm avm de mittersta 17(19)23(23) m till hals och var sida stickas för sig. Fortsätt med slätst tills arb mäter 24(28)32(38) cm. Maska av. Sticka den andra sidan lika.

  Ärmar
  Se modell 2.

  Krage
  Lägg upp 18(20)22(22) m på st nr 3½ och sticka rätst tills kragen mäter 24(27)30(32) cm. Maska av.

  Montering
  Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna längs ca 10(11)12(13) cm på varje sida om axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna. Lägg vänster sida av kragen ovanpå höger sida och sy fast uppläggnings- och avm.kanten på kragen mot avm.kanten längs halsen fram. Sy fast resten av kragen mot halsen. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

   

  MODELL 4


  Bakstycke
  Lägg upp och sticka som bakst på modell 2 tills det har stickats 22 v med mönster. Fortsätt mönstret som förut tills arb mäter 24(28)32(38) cm. Maska av. Sätt 1 märke på varje sida om de mittersta 17(19)23(23) m (= hals) = 16(18)19(22) m längs varje axel.

  Vänster framstycke
  Lägg upp 24(27)30(33) m på st nr 3½ och sticka 4 v i rätst. Byt till st nr 4 och fortsätt med mönster så här: Varv 1: Sticka rm. Varv 2: Sticka am. Varv 3-6: Upprepa varv 1-2 ytterligare 2 ggr. Varv 7 (och alla följande udda varv): Sticka rm. Varv 8: Sticka 4 am, 1 rm, *9 am, 1 rm*, upprepa *-* tills det återstår 9(2)5(8) m, sticka 9(2)5(8) am. Varv 10: Sticka 3 am, 3 rm, *7 am, 3 rm*, upprepa *-* tills det återstår 8(1)4(7) m, sticka 7(1)4(7) am, 1(0)0(0) rm. Varv 12: Sticka 2 am, *5 rm, 5 am*, upprepa *-* tills det återstår 2(5)8(1) m, sticka 2(5)5(1) rm, 0(0)3(0) am. Varv 14: Sticka 1 am, 3 rm, 1 am, *3 rm, 3 am, 3 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 9(2)5(8) m, sticka 3(2)3(3) rm, 3(0)2(3) am, 3(0)0(2) rm. Varv 16: Sticka 3 rm, 3 am, *3 rm, 1 am, 3 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 8(1)4(7) m, sticka 3(0)0(3) rm, 1(0)0(1) am, 3(1)3(3) rm, 1(0)1(0) am. Varv 18: Sticka 2 rm, *5 am, 5 rm*, upprepa *-* tills det återstår 2(5)8(1) m, sticka 2(5)5(1) am, 0(0)3(0) rm. Varv 20: Sticka 1 rm, *7 am, 3 rm*, upprepa *-* tills det återstår 3(6)9(2) m, sticka 3(6)7(2) am, 0(0)2(0) rm. Varv 22: Sticka 9 am, *1 rm, 9 am*, upprepa *-* tills det återstår 5(8)1(4) m, sticka 1 rm, 4(7)0(3) am. Upprepa varv 1-22. När arb mäter 14(17)20(25) cm minskas det 1 m mot mitt fram till hals. Upprepa minskn mot mitt fram till hals på vartannat v 2(3)5(4) ggr och sedan på vart 4:e v 5(5)5(6) ggr = 16(18)19(22) m kvar på st. Maska av när arb mäter 24(28)32(38) cm.

  Höger framstycke
  Stickas som vänster framst, men åt motsatt håll.

  Ärmar
  Se modell 2.

  Höger framkant
  Sy axelsömmarna. Sticka upp m från rätsidan på st nr 3½ så här: Sticka upp 3 m längs den rätst kanten nederst på höger framst, 31(37)47(55) m längs kanten mitt fram, 26(28)29(32) m längs halsen fram och 9(10)12(12) m längs halsen bak (fram till mitt bak) = 69(78)91(102) m. Sticka 4 v i rätst. Maska av.

  Vänster framkant
  Stickas som höger framkant. OBS: Samtidigt på det 2:a v i rätst avm det för knapphål så här: Sticka 38(41)43(46) rm, 1 omslag, 2 rm tills, *7(9)9(11) rm, 1 omslag, 2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2(2)3(3) ggr, 2 rm.

  Montering
  Sy ihop halskanten mitt bak. Sy i ärmarna längs ca 10(11)12(13) cm på varje sida om axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka. 

   

  MODELL 5 


  Bakstycke
  Lägg upp och sticka som bakst på modell 2 tills det har stickats 22 v med mönster. Fortsätt mönstret som förut tills arb mäter 24(28)32(38) cm. Maska av. Sätt 1 märke på varje sida om de mittersta 17(19)23(23) m (= hals) = 16(18)19(22) m längs varje axel.

  Vänster framstycke
  Se modell 4.

  Höger framstycke
  Se modell 4.

  Ärmar
  Se modell 2.

  Höger framkant och krage
  Sy axelsömmarna. Sticka upp m från rätsidan på st nr 3½ så här: Sticka upp 3 m längs den rätst kanten nederst på höger framst, 31(37)47(55) m längs kanten mitt fram, 28(30)32(34) m längs halsen fram och 9(10)12(12) m längs halsen bak (fram till mitt bak) = 71(80)94(104) m. Följande v stickas så här: 2 rm, öka 1 m i följande m, *2 rm, öka 1 m i följande m*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, sticka de resterande m räta = 76(85)99(109) m. Sticka 1 v räta. Fortsätt i rätst med förkortade varv så här: Sticka 10(11)12(12) rm, linda garnet runt följande m (= sätt följande m på höger sticka, för garnet mellan stickorna till motsatt sida av arb, sätt m tillbaka på vänster sticka), vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 13(14)15(15) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 16(17)18(18) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 19(20)21(21) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 22(23)24(24) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 25(26)27(27) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 28(29)30(30) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 31(32)33(33) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 33(35)36(36) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 35(38)38(39) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 37(40)40(42) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 39(42)42(44) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka 41(44)44(46) rm, linda garnet runt följande m, vänd arb och sticka tillbaka. Sticka ytterligare 0(0)4(4) v där det stickas 2 m mer för varje gång innan arb vänds. Sticka 2 v i rätst över alla m. Maska av.

  Vänster framkant och krage
  Stickas som höger framkant och krage, men åt motsatt håll. OBS: När de förkortade varven är färdiga avm det för knapphål på följande v så här: Sticka 45(48)51(53) rm, 1 omslag, 2 rm tills, *7(9)9(11) rm, 1 omslag, 2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2(2)3(3) ggr, 2 rm. Sticka 2 v i rätst över alla m. Maska av.

  Montering
  Sy ihop kragen mitt bak, se till att sömmen inte syns när kragen viks ner. Sy i ärmarna längs ca 10(11)12(13) cm på varje sida om axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: Sublime 728