« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Sirdar Baby Bamboo

  Stickad jacka och mössa med flätor

  Storlek: 0-6mån(6-12mån)1-2år(2-3år)
  Barnets omkrets: 41(46)51(56) cm
  Jackans mått: Omkrets: 45(50)55(60) cm, hel längd: 27(29)32(39) cm, ärmens innerlängd: 15(17)20(24) cm
  Garnåtgång: F071 Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK till jacka: färg 086: 4(4)5(7) nystan, till mössa: färg 086: 1(1)1(1) nystan
  Stickor: nr 3½ och 4 samt rundst nr 4 (80 cm) eller enligt handlag
  Tillbehör: 3 st knappar till jackan och 1 knapp till mössan
  Stickfasthet: 22 m och 28 v i slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm
  Fläta: Sätt 4 m på en hj.st bakom arb, 3 rm, sticka 1 am och 3 rm från hj.st

  JACKA

  Fram- och bakstycke

  Lägg upp 177(191)219(233) m på st nr 4 och sticka så här: Varv 1: 1 am, *3 rm, 1 am, 3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 8 m, 3 rm, 1 am, 3 rm, 1 am. Varv 2: 1 rm, 3 am, 1 rm, 3 am, *7 rm, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* och avsluta med 1 rm. Varv 3-6: Upprepa varv 1-2. Varv 7: 1 am, *1 fläta, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 8 m, 1 fläta, 1 am. Varv 8: Stickas som varv 2. Varv 9: Stickas som varv 1. Varv 10: Stickas som varv 2. Upprepa varv 1-10. Sticka 33(33)43(63) v. Sedan minskas det på följande v så här: 1 rm, 2 am, 3 am tills, 2 am, *3 rm tills, 1 rm, 3 rm tills, 2 am, 3 am tills, 2 am*, upprepa *-* och avsluta med 1 rm = 103(111)127(135) m. Byt till st nr 3½ och sticka 3 v i rätst. Sticka 1 v räta samtidigt som det minskas 4(2)6(2) m jämnt fördelat = 99(109)121(133) m. Byt tillbaka till st nr 4 och fortsätt med slätst. När arb mäter 17(18)20(26) cm delas arb för ärmhål på följande v från rätsidan så här: Sticka 23(25)28(31) rm, 2 rm tills, vänd arb och sätt de resterande 74(82)91(100) m på en tråd. Sticka varje del för sig.

  Höger framstycke
  Fortsätt med slätst samtidigt som det minskas 1 m i sidan för ärmhål på varje v 3(3)4(4) ggr = 21(23)25(28) m. När ärmhålet mäter 7(8)9(9) cm avm de yttersta 5(5)7(6) m mot mitt fram till hals. Sedan minskas det 1 m mot mitt fram till hals på varje v 2 ggr och på vartannat v 2(2)2(3) ggr = 12(14)14(17) m. När ärmhålet mäter 10(11)12(13) cm avm det från sidan för axeln på vartannat v 6(7)7(8) m 1 gång och 6(7)7(9) m 1 gång.

  Bakstycke
  Sätt de följande 49(55)61(67) m från tråden tillbaka på st. Fortsätt med slätst samtidigt som det minskas 1 m i varje sida för ärmhål på varje v 4(4)5(5) ggr = 41(47)51(57) m. Maska av för axeln i varje sida vid samma mått och på samma sätt som på framst = 17(19)23(23) m kvar på st. Maska av de resterande m.

  Vänster framstycke
  Sätt de resterande m från tråden tillbaka på st och sticka som höger framst, men åt motsatt håll.

  Ärmar
  Lägg upp 29(29)31(31) m på st nr 3½ och sticka 3 v i rätst. Sticka 1 v räta samtidigt som det ökas 2 m jämnt fördelat = 31(31)33(33) m. Byt till st nr 4 och fortsätt med slätst. Samtidigt på det 5:e v i slätst ökas det 1 m i varje sida. Upprepa ökn i varje sida på vart 8:e(4:e)4:e(4:e) v 2(4)3(3) ggr och sedan på vart 10:e(6:e)6:e(6:e) v tills det är 39(45)49(53) m på st. När ärmen mäter 15(17)20(24) cm avm det i varje sida för ärmkullen på vartannat v 2(1)1(2) m 7(1)1(10) ggr och 2 m 1(9)10(1) ggr = 7(7)7(9) m kvar på st. Maska av de resterande m.

  Höger framkant
  Sy axelsömmarna. Sticka upp m från rätsidan längs höger framkant på st nr 3½ så här: Sticka upp 32(34)39(53) m längs kanten med flätmönster, 2 m längs kanten i rätst och 19(21)25(25) längs kanten i slätst = 53(57)66(80) m. Sticka 1 v i rätst. På följande v avm det för knapphål så här: Sticka 31(33)38(52) rm, 2 rm tills, 1 omslag, *7(8)10(10) rm, 2 rm tills, 1 omslag*, upprepa *-* ytterligare 1 gång, 2 rm. Sticka ytterligare 2 v i rätst. Maska av med räta maskor.

  Vänster framkant
  Stickas som höger framkant, men det avm inte för knapphål.

  Krage
  Sticka upp m från rätsidan längs halsen på st nr 4 så här: Börja mitt på höger framkant och sticka upp 13(13)15(17) m längs halsen på höger framst, 19(21)25(25) m längs halsen bak och 13(13)15(17) m längs halsen på vänster framst (fram till mitt på framkanten) = 45(47)55(59) m. Sticka 1 v räta samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 51(53)63(67) m. Sticka slätst med avigsidan utåt. Sticka 7(7)9(9) v. Sedan minskas det 1 m i varje sida på varje v 4 ggr = 43(45)55(59) m. Maska av de resterande m.

  Kant ytterst längs kragen
  Sticka upp m från rätsidan längs kragen på st nr 3½ så här: Sticka upp 12(12)14(14) m längs kanten med minskn, 41(43)53(55) m längs avm.kanten och 12(12)14(14) m längs den andra kanten med minskn = 65(67)81(83) m. Sticka 2 v i rätst. Maska av med räta maskor.

  Montering
  Sy i ärmarna. Sy ärmsömmarna. Sy fast kanten i varje sida på kragen mot framkanten. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.


  MÖSSA

  Gör så här
  Lägg upp 72(76)80(86) m på st nr 3½ och sticka 3 v i rätst. Sedan stickas det 1 v räta samtidigt som det ökas 23(25)25(29) m jämnt fördelat = 95(101)105(115) m. Byt till st nr 4 och fortsätt med mönster så här: Varv 1: 2(1)3(1) am, *1 rm, 3 am*, upprepa *-* totalt 0(1)1(1) gång, *3 rm, 1 am, 3 rm, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 9(12)0(12) m, *3 rm, 1 am, 3 rm*, upprepa *-* totalt 1(1)0(1) gång, 2(3)0(3) am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* totalt 0(1)0(1) gång. Varv 2 (och alla följande v från avigsidan): 2(5)0(5) rm, *3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* totalt 1(1)0(1) gång, *7 rm, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 2(5)7(5) m, sticka 2(5)7(5) rm. Varv 3: Stickas som varv 1. Varv 5: Stickas som varv 1. Varv 7: 2(1)3(1) am, *1 rm, 3 am*, upprepa *-* totalt 0(1)1(1) gång, *1 fläta, 3 am, 1 rm, 3 am*, upprepa *-* tills det återstår 9(12)0(12) m, *1 fläta*, upprepa *-* totalt 1(1)0(1) gång, *3 am, 1 rm*, upprepa *-* totalt 0(1)0(1) gång, 2(1)0(1) am. Varv 9: Stickas som varv 1. Varv 10: Stickas som varv 2. Upprepa varv 1-10 ytterligare 1 gång. Varv 21: Stickas som varv 1. På följande v minskas det så här: 2(1)3(1) rm, *1 am, 3 rm*, upprepa *-* totalt 0(1)1(1) gång, *2 am, 3 am tills, 2 am, 2 rm, 3 rm tills, 2 rm*, upprepa *-* totalt 6(6)6(7) ggr, 2 am, 3 am tills, 2 am, *3 rm, 1 am*, upprepa *-* totalt 0(1)1(1) gång, 2(1)3(1) rm = 69(75)79(85) m. Byt till st nr 3½ och sticka 3 v i rätst. Sedan stickas det 1 v räta samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 75(79)83(91) m. Byt tillbaka till st nr 4 och fortsätt med slätst. När arb mäter 10(11)12(12) cm stickas det 1 v avigt från avigsidan samtidigt som det minskas 2(6)2(2) m jämnt fördelat = 73(73)81(89) m. På följande v minskas det så här: 1 rm, *2 rm tills, 6 rm*, upprepa *-* hela v ut = 64(64)71(78) m. Sticka 1 v i slätst. Följande v: 1 rm, *2 rm tills, 5 rm*, upprepa *-* hela v ut. Fortsätt minskn så på vartannat v (det blir 1 m mindre mellan minskn för varje gång) tills det återstår 19(19)21(23) m på st. Följande v: 1 rm, sticka de resterande m räta tills 2 och 2 = 10(10)11(12) m. Klipp tråden och dra den genom de resterande m.

  Band
  Sticka upp 4 m från rätsidan upp längs höger framkant på mössan på st nr 3½. Sticka rätst tills bandet mäter 7(8)9(10) cm. På följande v från rätsidan avm det för 1 knapphål här: 1 rm, 1 omslag, 2 rm tills, 1 rm. Sticka ytterligare 4 v i rätst. Maska av med räta maskor.

  Montering
  Sy sömmen överst på mössan. Sy fast knappen. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
  Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 4937