« Gå tillbaka till mönsterlistan

 • Sirdar Snuggly Snowflake Chunky

  Snögubbe och Robin

  Modell: Sirdar
  Längd: ca 28 cm
  Garnåtgång: F084 Sirdar Snowflake Chunky (25g/ 62 m, 100% polyester), 2 nystan vitt (630), restgarner av t.ex. F039 Sirdar Cotton Dk, F071 Snuggly Baby Bamboo eller F021 Sirdar Country Style, orange, brunt, grönt, lite svart garn till ansiktet
  Mönsterstickning: rätstickning: sticka alla varv rätt, slätstickning: sticka rätt från räts, avigt från avigs, omvänd slätstickning: sticka avigt från räts, rätt från avigs, resår: 2 rm, 2 am
  Öka 1 m = sticka nästa m rätt genom främre och bakre maskbågen
  Stickor: nr 3 och 4½
  Tillbehör: 2 knappar, vadd till fyllning

  SNÖGUBBE

  Kropp
  Börja från den största delen. Lägg upp 12 m på stickor nr 4½ med Snowflake Chunky och sticka omvänd slätst enl följande:
  Nästa varv (räts): Sticka avigt.
  Nästa varv: Sticka varje m rätt genom främre och bakre maskbågen, tills det återstår 1 m på stickan, avsluta med 1 rm = 23 m.
  Upprepa 2 föregående varv en gång till = 45 m.
  Sticka 3 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 3 rm, (öka 1 m, 1 rm) sammanlagt 3 ggr, sticka rätt tills det återstår 9 m på stickan, (1 rm, öka 1 m) sammanlagt 3 ggr, 3 rm = 51 m.
  Sticka 5 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 3 rm, (öka 1 m, 2 rm) sammanlagt 3 ggr, sticka rätt tills det återstår 12 m på stickan, (2 rm, öka 1 m) sammanlagt 3 ggr, 3 rm = 57 m.
  Sticka 17 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 14 ggr, 1 rm, 2 rm tills sammanlagt 14 ggr = 29 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: Öka 1 m, *2 rm, öka 1 m*, upprepa *-* tills det återstår 1 m på stickan, avsluta med 1 rm = 39 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 3 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, sticka rätt tills det återstår 6 m på stickan, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, 3 rm = 43 m.
  Sticka 7 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 3 rm, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, sticka tills det återstår 7 m på stickan, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, 3 rm = 47 m.
  Sticka 7 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 11 ggr, 3 rm, 2 rm tills sammanlagt 11 ggr = 25 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 6 ggr, 1 rm, 2 rm tills sammanlagt 11 ggr = 13 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: Sticka varje m rätt genom främre och bakre maskbågen, tills det återstår 1 m på stickan, avsluta med 1 rm = 25 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 3 rm, (öka 1 m, 1 rm) sammanlagt 3 ggr, sticka tills det återstår 9 m på stickan, (1 rm, öka 1 m) sammanlagt 3 ggr, 3 rm = 31 m.
  Sticka 3 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 3 rm, (öka 1 m, 2 rm) sammanlagt 3 ggr, sticka tills det återstår 12 m på stickan, (2 rm, öka 1 m) sammanlagt 3 ggr, 3 rm = 37 m.
  Sticka 9 varv omvänd slätst, börja med ett varv från avigs.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 8 ggr, 5 rm, 2 rm tills sammanlagt 8 ggr = 21 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 5 ggr, 1 rm, 2 rm tills sammanlagt 5 ggr = 11 m.
  Klipp av garnet och dra genom de resterande m.

  Ärm
  Lägg upp 12 m på stickor nr 4½ med Snowflake Chunky och sticka omvänd slätst i 12 cm, börja och avsluta med ett avigt varv. Sticka därefter handen enl följande: Sticka 2 rm tills varvet ut = 6 m. Sticka varje m avigt genom främre och bakre maskbågen, tills det återstår 1 m på stickan, avsluta med 1 am = 11 m. Sticka 6 varv omvänd slätst, börja med ett rätt varv. Klipp av garnet och dra genom de resterande m. Sticka den andra ärmen lika. Sy ärmsömmarna, fyll enbart handen med vadd. Snörp ihop öppningen.

  Näsa
  Lägg upp 8 m på stickor nr 3 med orange garn. Sticka 4 varv slätst.
  Nästa varv: 2 rm tills, 4 rm, 2 rm tills = 6 m.
  Sticka 3 varv slätst.
  Nästa varv: 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills = 4 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 2 rm tills sammanlagt 2 ggr = 2 m.
  Nästa varv: 2 am tills = 1 m.
  Klipp av garnet och dra genom m, fäst garnet. 

  Mössa
  Lägg upp 50 m på stickor nr 3 med grönt garn. Sticka 4 varv resår (2 rm, 2 am). Börja med slätst och sticka turvis 2 varv med orange, 2 varv med grönt, sticka sammanlagt 14 varv. Fortsätt med ränder och börja med minskningarna enl följande:
  Nästa varv: 2 rm, (2 rm tills, 4 rm) sammanlagt 8 ggr = 42 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: 2 rm, (2 rm tills, 3 rm) sammanlagt 8 ggr = 34 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: Sticka 2 rm tills varvet ut = 17 m.
  Klipp av garnet och dra genom de resterande m, dra åt och fäst väl. Sy sidsömmarna. Sy franska knutar till “snöflingor” på mössan med Snowflake. Gör en garntofs med orange och sy fast den. 

  Halsduk
  Lägg upp 10 m på stickor nr 3 med orange. Börja med slätst och sticka först 2 varv med orange och 2 varv med grönt, upprepa föregående 4 varv en gång till. Fortsätt med orange tills arb mäter 35 cm. Sticka ytterligare 8 varv slätst med ränder lika som i början. Maska av. Snörp ihop båda ändarna av halsduken. Gör 2 små garntofsar med grönt och sy fast i ändarna.

  Montering
  Sy sidsömmarna och fyll snögubben med vadd. Snörp ihop uppläggningskanten och sy fast. Sy i den vänstra ärmen och sy fast handen i kroppen så att snögubben kan hålla Robin i famnen. Sy i den högre ärmen på motsatt sida och sy fast handen med några stygn på mössan. Sy ögonen med en fransk knut i mitten och kedjesöm runt dem. Sy munnen med rakstygn. Sy i näsan.

  ROBIN

  Kropp
  Lägg upp 12 m på stickor nr 3 med brunt garn. Sticka varje m rätt genom främre och bakre maskbågen, tills det återstår 1 m på stickan, avsluta med 1 rm = 23 m. Sticka 4 varv slätst. Fortsätt därefter enl följande:
  Varv 1: 10 rm med brunt, 3 rm med orange, 10 rm med brunt.
  Varv 2: 9 am med brunt, 5 rm med orange, 9 rm med brunt.
  Varv 3: 8 rm med brunt, 7 rm med orange, 8 rm med brunt.
  Varv 4: 7 am med brunt, 9 am med orange, 7 am med brunt.
  Varv 5: 7 rm med brunt, 9 rm med orange, 7 rm med brunt.
  Varv 6: 7 am med brunt, 9 am med orange, 7 am med brunt.
  Varv 7: 8 rm med brunt, 7 rm med orange, 8 rm med brunt.
  Varv 8: 9 am med brunt, 5 am med orange, 9 am med brunt.
  Fortsätt med brunt och sticka 2 rm tills sammanlagt 5 ggr, 3 rm, 2 rm tills sammanlagt 5 ggr = 13 m.
  Nästa varv: Sticka avigt.
  Nästa varv: Sticka 5 följande m rätt genom främre och bakre maskbågen, 2 rm, sticka 5 följande m rätt genom främre och bakre maskbågen, 1 rm = 23 m.
  Sticka 9 varv slätst.
  Nästa varv: Sticka 2 rm tills sammanlagt 11 ggr, 1 rm = 12 m.
  Nästa varv: Sticka 2 am tills sammanlagt 6 ggr = 6 m.
  Klipp av garnet och dra genom de resterande m, dra åt och fäst väl.

  Vingar
  Lägg upp 6 m på stickor nr 3 med brunt garn. Sticka 6 varv resår (2 rm, 2 am). Maska av i resår. Sticka den andra vingen lika.

  Svans
  Lägg upp 6 m på stickor nr 3 med brunt garn. Sticka 12 varv resår (2 rm, 2 am). Maska av i resår.

  Mössa
  Lägg upp 26 m på stickor nr 3 med grönt garn. Sticka 2 varv resår (2 rm, 2 am) och därefter 6 varv slätst. Sticka 2 rm tills varvet ut. Klipp av garnet och dra genom de resterande 13 m, dra åt och fäst väl. Sy sidsömmarna. Gör en liten garntofs och sy fast den. Sy franska knutar till “snöflingor” på mössan med Snowflake.

  Montering
  Sy sidsömmarna och fyll huvudet och kroppen med vadd. Sy i vingarna och svansen. Tvinna ihop 4 trådar (41 cm) till en snodd, knyt en knut i båda ändarna. Sy fast mitten av snodden under Robin. Sy näsan med en fransk knut och ögonen med rakstygn.

  Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.

  Tekstiiliteollisuus Oy | Krämaregatan 2 |  PB 54  |  FIN-06101 Borgå | Finland | Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fiwww.teeteegarn.com

  Produktkod: 4513